Realizujeme

Bytový dom Dilongova Prešov

dodávanie spracovanej betonárskej ocele

Polyfunkčný objekt KLAS 

Bukovecká Košice

dodávanie spracovanej betonárskej ocele


Polyfunkčný objekt Dallas Bardejov

dodávanie spracovanej betonárskej ocele