Realizujeme


Bytový dom Timonova Košice

dodávanie betonárskej ocele


Obytný súbor Nové Nábrežie v Poprade

dodávanie betonárskej ocele 


Bytový dom 3 Tower Košice

dodávanie betonárskej ocele


Bytový dom KOBIVA

dodávanie betonárskej ocele


stavba mostu Lučivná

dodávanie betonárskej ocele


stavba ČOV Kuzmice

dodávanie betonárskej ocele


Villa Čermeľ v Košiciach

dodávanie betonárskej ocele