Realizujeme


Bytový dom Timonova Košice

dodávanie betonárskej ocele


Obytný súbor Nové Nábrežie v Poprade

dodávanie betonárskej ocele 


Villa Čermeľ v Košiciach

dodávanie betonárskej ocele